Fen-Edebiyat FakültesiTarih

Tarih

Anabilim Dalları

 ESKİÇAĞ TARİHİ ÖĞRETİM KADROSU


Dahili

Tel.No

e-posta adresi*


Prof. Dr. Kemalettin KÖROĞLU

(Anabilim Dalı Başkanı)            

1102

 kemalettin


Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇİFÇİ


1161

 ali.cifci

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin S. ÖZTÜRK


1156

 hsoztrk


GENEL TÜRK TARİHİ ÖĞRETİM KADROSU

 

 

 


Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE

(Anabilim Dalı Başkanı) 

1243 

 ahkanlidere

 

KAFKASYA TARİHİ ÖĞRETİM KADROSU

 

 

 


Prof. Dr. Okan YEŞİLOT

(Anabilim Dalı Başkanı)

1293 

 oyeşilot


Arş. Gör. Serdar Oğuzhan ÇAYCIOĞLU


1161 

 serdar.caycioglu

 

ORTAÇAĞ TARİHİ ÖĞRETİM KADROSU

 

 

 


Prof. Dr. Gülay Öğün BEZER

(Anabilim Dalı Başkanı)

1453 

 gulayogun


Prof. Dr. M. Said POLAT


1401 

 spolat


Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞCI


1155 

 mkucukasci


Prof. Dr. Cengiz TOMAR


1162

 cengiztomar


Dr. Öğr. Üyesi Sadi S. KUCUR

 

1158 

 skucur


Arş. Gör. Zeynep H. SEKMAN


 1161

 zhilal


TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ÖĞRETİM KADROSU


 

 


Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU 

(Anabilim Dalı Başkanı)

1427 

 sbeyoglu


Doç. Dr. Ali SATAN


1334 

 ali.satan


Doç. Dr. Bülent BAKAR


1517

 bbakar


Doç Dr. Ş. Can ERDEM


1160 

 cerdem


Arş Gör. Burcu Ö. ERDAL


1161 

 burcu.ozcan

 

YAKINÇAĞ TARİHİ ÖĞRETİM KADROSU

 

 

 

 

Prof. Dr. Yüksel ÇELİK

(Anabilim Dalı Başkanı)

 1163

 yuksel.celik

Prof. Dr. Davut HUT


 1265

 davuthut

 

Prof. Dr. Ufuk GÜLSOY

 

 1186

 ufukgulsoy


Prof. Dr. Vahdettin ENGİN


1168  

 vahdettinengin

 

Doç. Dr. Yasemin Tümer ERDEM


1160 

 yterdem


Dr. Öğr. Üyesi Ali KARACA


 1243

 akaraca


Dr. Öğr. Üyesi Güler YARCI


 

 guleryarci

 

YENİÇAĞ TARİHİ ÖĞRETİM KADROSU

 

 

 


Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL

(Anabilim Dalı Başkanı

 1180

 asimsirgil


Prof. Dr. Erhan AFYONCU


 1155

 erhanafyoncu


Doç. Dr. Murat ULUSKAN


 1289

 muluskan


Doç. Dr. Recep AHISHALI

 

 1159

ahiskali

 

Doç. Dr. Uğur DEMİR


1159

ugur.demir

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Hanefi BOSTAN  

 

 1293

mhbostan


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAŞTEMİR 


 Arş. Gör. Engin ÇETİN


1337


1155 

mtast


 engin.cetin

*E-posta adreslerinin sonuna @marmara.edu.tr eklenmelidir.

Bu sayfa Tarih tarafından en son 22.05.2018 15:53:39 tarihinde güncellenmiştir.