Genel Bilgiler

Fen-Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşu ile birlikte 1982 yılında açılan Tarih Bölümü, 2017 yılı itibariyle 30'u aşkın öğretim üyesine sahiptir. Bölümümüzde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Cumhuriyet Tarihi ve Kafkasya Tarihi Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında görevli olan öğretim üyeleri, kendi uzmanlık alanlarında ders vermenin yanında, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmakta, kongre ve sempozyumlara katılmakta, yüzey araştırması ve arkeolojik kazılar gerçekleştirmektedirler.

Bölümümüzde bazı dersler teorik anlatımın yanında dia, arşiv belgesi, harita ve yeni yayın gibi yardımcı malzeme ile de desteklenmektedir. Osmanlıca yazı dili, küçük gruplar halindeki öğrencilere, hem matbu hem de çeşitli türdeki arşiv belgelerini anlayabilecek düzeyde okutulmaktadır.

Kurucu Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Mücteba İlgürel tarafından başlatılan aylık konferanslar, daha geniş dinleyici kitlesine hitap edecek şekilde organize edilerek sürdürülmektedir. Bu konferanslarda, tarihle ilgili bir konuda yeni belgeler ve değerlendirmeler sunularak sonuçları tartışılmaktadır. Bölümümüz ayrıca panel ve sempozyum türünden geniş katılımlı bilimsel toplantılar da düzenlemektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve bu kurum ile koordineli çalışan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak, bölümümüzde bulunan anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

Mezunlarımız, ilgi duydukları bir dalda Yüksek Lisans ve Doktora yapmak, tezsiz yüksek lisans programına katılarak öğretmen olmak, dershanelerde, arşivlerde ve diğer kurumlarda çalışabilmek imkânına sahiptirler.


Bu sayfa History tarafından en son 30.10.2019 15:35:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM